3 năm My Land

Trong ba năm qua, tôi đã làm việc trong một dự án có tên là My Land, trong đó tôi cho phép bản thân có quyền lực tuyệt đối để vẽ ra thế giới theo quy tắc của riêng mình. Dự án dài hạn này chứa một loạt các bản đồ và đồ tạo tác đại diện cho một lãnh thổ tưởng tượng. Lãnh thổ này không tương ứng với bất kỳ nền văn hóa nào được biết đến trong lịch sử loài người. Nó có hệ thống logic, ngôn ngữ và đo lường riêng chỉ có hiệu lực với chính nó. Tôi coi dự án là một thí nghiệm tưởng tượng về một môi trường trong đó người xem hoàn toàn bị tách rời khỏi các kinh nghiệm cá nhân để thích nghi với các hệ thống độc đoán.

DSC_5443
[Mothermap] chụp tháng 4/2019
My Land bắt đầu với bản đồ đầu tiên [Mothermap] (Bản đồ cái) đại diện cho lãnh thổ với vũ trụ xung quanh nó. Lãnh thổ bị đóng băng giữa ngày và đêm, bên ngoài nhận thức của chúng ta về thời gian. Mặc dù dòng thời gian của My Land không tồn tại, sự sắp xếp không gian là chính xác và cụ thể. Xung quanh lãnh thổ, có bốn chân trời là ranh giới tự nhiên. Trong lãnh thổ, để dễ điều hướng, [Mothermap] sử dụng hệ thống tọa độ lưới 8×8. Mặt đầu tiên của lưới này được đánh số từ 1 đến 8, mặt còn lại từ A đến H. Hệ thống này do đó chia lãnh thổ thành 64 đơn vị không gian. Mỗi đơn vị, ví dụ như A3 hoặc G5, sau đó trở thành một bản đồ riêng. Dự án tiếp tục phát triển theo cách này.

Các công trình khác nhau có thể được tìm thấy trong lãnh thổ, ví dụ, [đập của bố] ở vị trí D5, [chòi canh] ở vị trí C1 hoặc [sa mạc] ở vị trí H3. Tại B5, Hồng Quân nổi dậy chống lại Kim Quân của Pháo đài Sáp. Có một học viện [Viện Thể tích] tại E4 nghiên cứu cấu trúc liên kết của các ngọn núi trong lãnh thổ để xác định xem chúng có phải là hữu cơ hay không. Người ta cũng có thể khám phá các cấu trúc sâu hơn được đặt tại địa phương trong các vị trí này. Ví dụ, [Bảo tàng Phân đoạn Ký ức] được đặt tại F7.B, trong [trang trại] F7 và một [chuồng chăn nuôi bọ chó] được xây dựng tại H4.4 trong [nhà] H4.

 

Hiện tôi đang sáng tác chuỗi tác phẩm tiếp theo thuộc My Land. Sê-ri mới này được gọi là [Viện Nghiên cứu Khoảng Cách], chứa khoảng tám bản đồ và ba tác phẩm điêu khắc.

[Viện Nghiên cứu Khoảng Cách] là một trung tâm nghiên cứu tưởng tượng có hình dạng một con tàu đang đi trên bề mặt của Biển Hữu (Right Sea) bao quanh tòa án mang tên [Cung điện tím] tại H2 trong lãnh thổ. Vì cấu trúc liên kết bề mặt của biển này là nghịch lý, vị trí của thuyền chỉ có thể được mô tả bằng xác suất. [Viện Nghiên cứu Khoảng Cách] phục vụ các nghiên cứu đo lường không gian. Nó tìm cách xây dựng một hình dung về thế giới bên ngoài Biển Hữu từ những hình ảnh thu nhận được từ đất liền.

Trong [Viện Nghiên cứu Khoảng Cách], có bốn Phòng thí nghiệm (Phòng Chiều dài, Phòng Quỹ đạo, Phòng Tiếng vọng, Phòng Lưu trữ) và hai Buồng Kĩ thuật (Động cơ vĩnh viễn, Ánh sáng vĩnh cửu). Chiếc thuyền đo khoảng cách bằng cách chiếu các tia sáng về đất liền và ghi lại phản xạ của chúng. Nhưng vì vị trí của chiếc thuyền chỉ được thể hiện bằng xác suất, nên chiếc thuyền không nằm trên một điểm, và do vậy các tia sáng từ nó truyền đi không di chuyển theo một đường thẳng. [Viện Nghiên cứu Khoảng Cách] vì vậy hiển thị hình dạng của thế giới khác với thế giới chúng ta thấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s